Daler Kirke

Daler Kirkegård


Kirkeværge

Anne Sørensen

Tlf.: 40 98 22 59


Graver

Jens Christian Hermann

Tlf.: 74 78 35 51 / 20 27 20 16

 

Vedrørende gravsteder og vedligeholdelse kontakt kirkeværgen eller graveren:


  Takster for Daler Kirkegård Pr. 1. januar 2019


   Køb af gravsted                           Medlem              Ikke medlem

   Momsfri                                       af folkekirken       af folkekirken

   1 kistegrav, 1.fredningsperiode       663,27 kr            7.606,19 kr

   1 urnegrav, 1. fredningsperiode      663,27 kr            6,606,51 kr

   Forlængelse af gravsted pr. år          67,40 kr                 67,40 kr

  

   1. fredningsperiodre                      år

   Voksengrav                                     25

   Barnegrav (10-15 år)                       25

   Barnegrav (indtil 10 år)                    20

   Urnegrav                                         15

   Begravelse/urnenedsættelse    Medlem               Ikke  medlem

   Momsfri                                      af folkekirken     af folkekirken

   Voksengrav                                2.665,92 kr           3.870,50 kr

   Barnegrav                                  1.336,13 kr           1.986,58 kr

   Urnenedsættelse, hverdag              329,50 kr              329,50 kr

   Urnenedsættelse, fridag              1.470,00 kr            1.470,00 kr               

   Benyttelse af kapel/kirke          Medlem               Ikke medlem

   Momsfri                                       af folkekirken     af folkekirken

                                                          0,00 kr                2.719,25 kr

   Pleje og vedligehold                  Årlig regning     Legat 15 år Legat 25år

   Tillægges moms

   1 kisteplads                                  714,70 kr                ------         17.865,50

   2 kistepladser                               896.55 kr                ------          24.818,75

   3 kistepladser                             1.061,48 kr               -------         28.536,50

   4 kistepladser                             1.162,98 kr               -------         34.768,00

   Urnegravsted                                 393,20 kr            5.898,00 kr        -----------

   Grandækning, partiel                Årlig regning     Legat 15 år  Legat 25 år

   Tillægges moms

   1 kisteplads                                   363,69 kr             -------        7.408,00 kr

   2 kistepladser                                554,00 kr             -------      12.142,25 kr

   3 kistepladser                                765,45 kr             -------      17.437,50 kr

   4 kistepladser                             1.040,33 kr             -------      24.310,75    

   Urnegravsted                                469,42 kr             7.041,30 kr       -------

   Obligatorisk vedligeholdelse i             

   græsplæne                                Årlig regning     Legat 15 år   Legat 25 år

   Tillægges moms

   Kistegrav, anonym                        232,14 kr             ----------     5.803,50 kr 

   1 kistegrav med flad sten               329,49 kr              ---------     8.237,25 kr 

   2 kistegrave med flad sten             658,99 kr             ---------     16.474,75 kr

   1 kistegrav med opret sten            498,53 kr             ---------     12.463,25 kr

   2 kistegrave med opret sten         997,04 kr            ---------        24.926,00 kr

   Urnegrav, anonym                        198,98 kr             2.987,70 kr       -------

   Urnegrav med flad sten                 266,38 kr             3,995,70 kr         --------

   Urnegrav med opret sten             431,13 kr             6.466,95 kr             --------

   Sommerblomster                     Årlig regning     Legat 15 år  Legat 25 år

   Tillægges moms

   1 kisteplads                                202,99 kr              ---------       3.370,00 kr 

   2 kistepladser                             342,55 kr              ---------       6.873,25 kr

   3 kistepladser                             418,67 kr              ---------       8.772,00 kr

   4 kistepladser                             613,21 kr              ---------     13.747,25 kr

   Urnegravsted                             202,99 kr            3.044,85 kr          ---------


   Timeløn Tillægges moms           330,88 kr