Hvad gør jeg ved...

Daler Kirke

Hvad gør jeg ved...


Dåb


Anmeldes til præsten senest 8 dage før dåben skal finde sted. Barnets cpr. nummer oplyses samt navne og adresser på faddere.Konfirmation


Information om indskrivning og undervisningens stat sendes gennem skolerne eller direkte til forældrene.Bryllup   

                                                               

Aftales med præsten i god tid inden vielsen skal foregå. Parternes cpr-numre oplyses. Endvidere skal man medbringe en prøvelsesattest, som udstedes på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne er bosiddende. Attesten må højest være 4 måneder gammel på vielsesdagen.Begravelse / bisættelse        

                                                                                             

Sted og tid for handlingen aftales med sognepræsten

Dødsfald anmeldes til kirkekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet på blanketten "DØDSANMELDELSE OG ANMODNING OM BEGRAVELSE/LIGBRÆNDING".


I de fleste tilfælde, henvender de nærmeste pårørende sig til en bedemand, som ordner de praktiske foranstaltninger, samt aftaler med kirkekontoret om tidspunkt for begravelse/bisættelse og om samtale med den af kirkens præster, som skal foretage handlingen, samt udfyldelse af ovenstående dødsanmeldelse.


De pårørende til afdøde, henvender sig til kirkegårdskontoret (eller bedemanden på deres vegne) for at aftale begravelsessted. Pårørende til afdøde kan også selv henvende sig til kirkekontoret for at aftale begravelse/bisættelse og hvor kordegnen så udfylder dødsanmeldelsesblanketten.Nyttige links: