Daler Kirke

Daler Kirkegård


Kirkegården ligger ved Daler Kirke. Tid og sted for handlingen aftales med sognepræsten.


Vedrørende gravsteder og vedligeholdelse kontakt kirkeværgen eller graveren:


Kirkeværge

Anne Sørensen

Tlf.: 74 78 33 54

Graver

Jens Christian Hermann

Tlf.: 74 78 35 51 / 20 27 20 16


  Takster for Daler Kirkegård Pr. 1. januar 2018


Køb af gravsted

MomsfriMedlem

af folkekirkenIkke medlem

af folkekirken

1 kistegrav, 1. fredningsperiode656,05 Kr.7.523,43 Kr.

1 urnegrav, 1. fredningsperiode656,05 Kr.4.835,75 Kr.

Forlængelse af gravsted, pr. år66,67 Kr.66,67 Kr.


1. fredningsperiodeÅr

Voksengrav25

Barnegrav (10 – 15 år)25

Barnegrav (indtil 10 år)20

Urnegrav15


Begravelse / urnenedsættelse

MomsfriMedlem

af folkekirkenIkke medlem

af folkekirken

Voksengrav2.636,91 Kr.3.771,81Kr.

Barnegrav1.321,60 Kr.1.935,93 Kr.

Urnenedsættelse, hverdag325,91 Kr.321,09 Kr.

Urnenedsættelse, fridag1.470,00 Kr.1.470,00 Kr.


Benyttelse af kapel / kirke

MomsfriMedlem

af folkekirkenIkke medlem

af folkekirken

0,00 Kr.2.687,70 Kr.


Pleje og vedligehold

Tillægges momsÅrlig regningLegat, 15 årLegat, 25 år

1 kisteplads706,93 Kr.----------17.671,25 Kr.

2 kistepladser886,80 Kr.----------24.548,75 Kr.

3 kistepladser1.049,93 Kr.----------28.226,25 Kr.

4 kistepladser1.150,33 Kr.----------34.389,75 Kr.

Urnegravsted393,20 Kr.5.888,70 Kr.----------


Grandækning, partiel

Tillægges momsÅrlig regningLegat, 15 årLegat, 25 år

1 kisteplads359,74 Kr.----------7.327,50 Kr.

2 kistepladser547,97 Kr.----------12.010,00 Kr.

3 kistepladser757,12 Kr.----------17.247,75 Kr.

4 kistepladser1.029,02 Kr.----------24.046,25 Kr.

Urnegravsted464,31 Kr.6.015,60 Kr.----------


Obligatorisk vedligeholdelse  i græsplæne

Tillægges moms

Årlig regning

Legat, 15 år

Legat, 25 år

Kistegrav, anonym229,61 Kr.----------5.740,25 Kr.

1 kistegrav med flad sten325,90 Kr.----------8.147,50 Kr.

2 kistegrave med flad sten651,82 Kr.----------16.295,50 Kr.

1 kistegrav med opret sten493,10 Kr.----------12.327,50 Kr.

2 kistegrave med opret sten986,19 Kr.----------24.654,75 Kr.

Urnegrav, anonym196,82 Kr.2.952,30 Kr.----------

Urnegrav med flad sten263,48 Kr.3.952,20 Kr.----------

Urnegrav med opret sten426,44 Kr.6.396,60 Kr.----------


Sommerblomster 

Tillægges momsÅrlig regningLegat, 15 årLegat, 25 år

1 kisteplads200,78 Kr.----------3.333,50 Kr.

2 kistepladser338,82 Kr.----------6.798,50 Kr.

3 kistepladser414,12 Kr.----------8.676,50 Kr.

4 kistepladser606,54 Kr.----------13.597,50 Kr.

Urnegravsted200,78 Kr.2.007,80Kr.----------


Timeløn Tillægges moms327,53 Kr.