Daler Kirke

Aktuelle begivenheder i Højer og Daler sogne

Referat fra menighedsrådsmøde mandag Daler den 31. oktober 2016 kl. 19.00

 

Dagsorden

 

1. Meddelelser

2. Revisionsprotokol 2015

3. Kvartalsrapport

4. Budget 2017

5. Indskydergaranti

6. Adventsmøde

7. Konstituering

8. Næste møde

9. Evt.

 

Ad. 1

Ia.

 

Ad. 2

Revisionsprotokol 2015 blev forelagt for menighedsrådet.

 

Ad. 3

Kvartalsrapporten blev gennemgået.

 

Ad. 4

Budgettet 2017 blev godkendt, Daler Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36417617. Endeligt budget afleveret d. 24. 10. 2016 Kl. 12.20.

 

Ad. 5

Det har vist sig, at indskydergarantien ikke gælder for menighedsråd. Menighedsrådet har tillid til Tønder Sparekasse det næste års tid.

 

Ad. 6

Vi prøver at få Jesper Skov til at komme og spille "ønskekoncert".

 

Ad. 7

Formand: Claus Egelund

Næstformand: Jane Bossen Linnet

Kirkeværge: Anne Sørensen

Kasserer: Mathilde Petersen

Regnskabsfører: Viggo Mogensen

Sekretær: Claus Egelund

Kontaktperson: Janne Richter-Olesen

Bygningssagkyndig: J.P.A.Jensens eftf.

Underskriftsberettigede: Claus Egelund og Mathilde Petersen

Stående kirke- og kirkegårdsudvalg: Hele menighedsrådet

Præstegårdsudvalg: Helga Krag og Anne Sørensen